Διαχείριση περιεχομένου από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της σελίδας μέσω ειδικά διαμορφωμένου εργαλείου
που αναπτύχθηκε εξ' ολοκλήρου από τη the Smalls

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι για την σωστή παρουσία σας το διαδίκτυο.
Το περιεχόμενο είναι αποκλειστική υπόθεση του κάθε ιδιοκτήτη ιστοσελίδας. Μερικά όμως από τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιέχει μια ιστοσελίδα για να θεωρείται πλήρης από τους χρήστες είναι οι προσωπικές σας πληροφορίες, η επικοινωνία και
η λεπτομερής ανάλυση των προϊόντων και υπηρεσιών σας.

Διαχείριση περιεχομένου
WCP (Web Control Panel)
lite / catalogue / eshop

Οι χρήστες πλέον μπορούν να διαχειρίζονται έυκολα τον διαδικτυακό τους τόπο μέσω ενός φιλικά προς τον χρήστη διαμορφωμένο περιβάλλον.
Η χρήση του μπορεί να γίνει και από άτομα που δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στην πληροφορική, μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος.