λεπτομέρειες ενημέρωσης για το άρθρο με τίτλο
Δημιουργία ιστοσελίδας για την εταιρία avros


Δημιουργία ιστοσελίδας για την εταιρία avros

Δημιουργία website παρουσίασης των προϊόντων της εταιρίας Avros σε συνεργασία με το studio γραφιστικής Kimolia Graphics. Δόθηκε έμφαση στην καθαρή και λιτή παρουσίαση των προϊόντων σε μία σελίδα μέσω τεχνολογίας scroll down (One Page Site). Δημιουργήθηκε η υποδομή για web shop. Responsive design για όλες τις συσκευές και ειδικό S.E.O. μέσω της πλατφόρμας WCP.

Λίστα νέων Επιστροφή