λεπτομέρειες ενημέρωσης για το άρθρο με τίτλο
Μηχανογράφηση μεταφορικής εταιρίας "HELLO"


Μηχανογράφηση μεταφορικής εταιρίας "HELLO"

Ανάληψη έργου μηχανογράφησης της μεταφορικής του ΙΚΕΑ από τη The Smalls Team με τη βοήθεια της MEGASOFT PRISMA WIN ειδικό για μεταφορικές. Το έργο περιλαμβάνει την εισαγωγή των προϊόντων του IKEA και την απευθείας κοστολόγηση των υπηρεσιών της μεταφορικής HELLO των "Μπουρογιάννη-Ματούλα" της οποίας η ιστοσελίδα κατασκευάζεται ήδη από την εταιρία μας.

Λίστα νέων Επιστροφή